FORENINGSPORTAL Foreninger i Rendalen

 

 

Rendalen Hagelag

Friluftsliv og natur 

Rendalen Hagelag ble stiftet i 1958. Målet vårt er å formidle inspirasjon og hageglede, og gi kunnskaper rundt det å ha hage. Vi har påtatt oss ansvar for å holde Bullhagen fin ved regelmessige dugnader. Vi tar gjerne i mot nye medlemmer!

Rendalen Idrettslag

Idrett 

Rendalen idrettslag ble stiftet i 1899 og består i dag av undergruppene Fotball, Ski (langrenn), Barneidrett, Tur og Hundekjøring. Det er god aktivitet i undergruppene og aktivitetene er spredt over hele året.  I tillegg er Rendalen Idrettslag medarrangør av Moraløpet, Norges nest eldste turskirenn. Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud. RIL skal spille en vesentlig rolle når det gjelder å fremme aktiviteter som er helseforebyggende og holdningsskapende. Se www.rendalenidrettslag.no for mer info!

Sølen 4H

Friluftsliv og natur 

4H er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon, som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Vi arbeider i tråd med vår formålsparagraf, 4H-løftet og vårt motto. 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål, å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og ei god helse. 4H-motto: Å lære ved å gjøre. 4H er medlemsstyrt, noe som vil si at det er ungene selv som sitter i klubbens styre. De lager en årsplan i samarbeid med rådgiverne i klubben, og gjennom året er det medlemmene selv i samarbeid med foreldre, klubbrådgivere og andre voksenpersoner som skal drive klubbens aktiviteter. Aktivitetene i klubben er varierte; Turer i skog og mark, volleyball, gårdsbesøk, kreative verksted, matauk, leirer, teater, styrearbeid, ulike kurs i regi av 4H Norge, prosjektarbeid og mye mye mer. 4H ble grunnlagt i USA i 1902, mens 4H Norge ble stiftet i 1936. I Rendalen har det vært 4H-klubber i flere omganger. Sølen 4H, slik vi er i dag, er en fersk klubb som ble stiftet våren 2019. I dag består klubben vår av 18 medlemmer i alderen 10-15 år, og det er Gunnhild Bergseth og Heidi Romenstad som er med som klubbrådgivere.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal